Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.


Minister Edukacji Narodowej pragnie zwrócić uwagę rodziców i opiekunów dzieci na list Głównego

...

W poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor

...

3 czerwca 2019r. odbyło się uroczyste losowanie nagród SKO. Zostało wylosowanych ośmiu uczniów,

...

6 grudnia odwiedził naszą szkołę Mikołaj. Przyszedł z wielkim workiem cukierków i częstował grzeczne

...

W naszej szkole aktywnie działa Szkolna Kasa Oszczędnościowa. W tym roku szkolnym do SKO

...

Back to top