Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły brali udział w V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Continuum”, który organizowany był przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku i Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza.

Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy i umiejętności matematycznych oraz motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do zdobywania wiedzy. Konkurs składał się z dwóch etapów. Etap I odbył się

17 stycznia 2019 roku. Naszą szkołę reprezentowali w nim uczniowie klasy VIII b: Wiktoria Paczkowska oraz Wiktor Ners. Uczniowie musieli zmierzyć się z testem składającym się zarówno z zadań zamkniętych jak i otwartych. Wśród uczniów, którzy przeszli do II etapu znalazł się Wiktor Ners. Druga część konkursu została przeprowadzona 28 lutego 2020 roku w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku. Uczeń klasy VIII b przygotowywał się do tych zmagań pod kierunkiem nauczyciela matematyki - Anny Kołodziejskiej. W związku z zaistniałą sytuacją nie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród, a wyniki z dużym opóźnieniem zostały przesłane do szkoły. Niestety Wiktorowi nie udało się zdobyć żadnego znaczącego miejsca, ale samo uczestnictwo w II etapie konkursu jest już dużym sukcesem. Gratulujemy.

Anna Kołodziejska

Back to top