9 września 2020r. (środa) odbędą się zebrania z rodzicami.

W zebraniu mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej, nie przebywający na kwarantannie lub w izolacji.
Należy

zachować środki ostrożności: wchodzić do szkoły wyznaczonym wejściem, zdezynfekować ręce, zasłonić nos i usta, zachować dystans na korytarzu i w sali.

KLASA

GODZINA

MIEJSCE/SALA

WEJSCIE

1a

15.30

Sala 40

Wejście segment A

1b

15.30

Sala 33

Wejście segment A

2a

15.30

Mała sala gimnastyczna

Wejście segment A

2b

17.00

Mała sala gimnastyczna

Wejście segment A

3a

17.00

Sala 32

Wejście segment A

3b

17.00

świetlica

Wejście segment A

4a

15.30

Sala C1

Wejście segment C od ulicy Floriańskiej przy figurce

4b

15.30

Sala 46

Wejście główne segment B

5a

17.00

Sala 26

Wejście główne segment B

6a

15.30

Sala 65

Wejście główne segment B

6b

15.30

Sala C3

Wejście segment C od ulicy Floriańskiej przy figurce

7a

17.00

Sala 64

Wejście główne segment B

7b

17.00

Sala 55

Wejście główne segment B

7c

15.30

Sala 54

Wejście główne segment B

8a

15.30

Duża sala gimnastyczna

Wejście segment C od ulicy Floriańskiej przy figurce

8b

17.00

Duża sala gimnastyczna

Wejście segment C od ulicy Floriańskiej przy figurce

Back to top