Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Zgodnie z regulaminem wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach

1. Uczniowie są zobowiązani do zwrotu podręczników najpóźniej w ostatnim tygodniu nauki przed zakończeniem roku szkolnego, w wyznaczonym terminie.

2. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku.

3. Nadzór nad terminowym zwrotem podręczników sprawuje wychowawca klasy i nauczyciel bibliotekarz.

4. Podczas zwrotu podręczników nauczyciele, o których mowa w ust. 3, dokonują oględzin podręczników, określając stopień ich zużycia.

5. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź zagubienia podręcznika rodzice ucznia zobowiązani są do poinformowania nauczyciela wychowawcy i zwrotu kosztów zakupu.

Zwrot podręczników, z zachowaniem obowiązujących w szkole rygorów sanitarnych, będzie miał miejsce w sali 26.

Wejście do szkoły wejściem głównym w segmencie C (tak jak do szatni).

Komplety książek mogą zwracać, uczniowie, rodzice/opiekunowie lub inne osoby przez nich upoważnione.

Prosimy o dostosowanie się do wyznaczonych terminów:

19 czerwca 2020 (piątek)

godz. 9.00-10.00 – klasa 8b

godz. 10.00-11.00 – klasa 8a

godz. 11.00-12.00 – klasa 7b

godz. 12.00-13.00 – klasa 7a

godz. 13.00-14.00 – klasa 3b

godz. 14.00-15.00 – klasa 3a

22 czerwca 2020 (poniedziałek)

godz. 9.00-10.00 – klasa 4

godz. 10.00-11.00 – klasa 6c

godz. 11.00-12.00 – klasa 6b

godz. 12.00-13.00 – klasa 6a

godz. 13.00-14.00 – klasa 2b

godz. 14.00-15.00 – klasa 2a

23 czerwca 2020 (wtorek)

godz. 11.00-12.00 – klasa 5b

godz. 12.00-13.00 – klasa 5a

godz. 13.00-14.00 – klasa 1a

godz. 14.00-15.00 – klasa 1b

Back to top