Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w Płocku przekazuję pismo Głównego Inspektora Sanitarnego wraz z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. (druga aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej(Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z zm.)do wykorzystania w podległych placówkach.

Back to top