Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Agencja Reklamowa Radna sp. z o. o., realizuje ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać.

Kampania jest realizowana w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 2020 i ma na celu

podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19. Jej celem jest dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach kampanii przygotowane zostały krótkie animowane formy filmowe dla uczniów szkół podstawowych uwzględniające grupy wiekowe uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć mają realizacji założonych celów kampanii.

Filmy można pobrać ze strony:

Przekazujemy instrukcje pobierania plików dla przykładowych przeglądarek internetowych (instrukcja dla przeglądarki Edge, instrukcja dla przeglądarki Mozilla Firefox).

Prosimy o przekazanie niniejszej informacji Nauczycielom oraz Uczniom.

Kuratorium Oświaty w  Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

Back to top