Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Na podstawie § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737 ze zm.) przekazuję w załączeniu informację o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa mazowieckiego.

Wykaz szkół ponadpodstawowych w województwie mazowieckim

Z wyrazami szacunku

MAZOWIECKI WICEKURATOR OŚWIATY

/-/ Krzysztof Wiśniewski

Back to top