Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

5 czerwca 2019 roku 21 uczniów z klas VII i VIII szkoły podstawowej wyjechało na jednodniową wycieczkę do Torunia. W ramach wyjazdu odbyły się zajęcia warsztatowe w Centrum Chemii w Małej Skali. Uczniowie pracowali w dwuosobowych drużynach. Samodzielnie przeprowadzali doświadczenia:

-otrzymywania wodoru w reakcji magnezu z kwasem etanowym oraz badania gazowego produktu reakcji,

-otrzymywania tlenu w reakcji rozkładu manganianu (VII) potasu i badania jego właściwości,

-badania koloru wskaźników w różnych substancjach chemicznych.

W części pokazowej mogli zaobserwować doświadczenie spalania gazu znajdującego się w pianie, trzymanej w dłoniach przez jednego z uczniów .

Potem uczestnicy wycieczki zwiedzali Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Jest to interaktywne centrum promujące nowoczesną komunikację naukową. Uczniowie mogli samodzielnie przeprowadzać doświadczenia, badać zjawiska z różnych dziedzin nauki, poznawać prawa przyrody. W Centrum oglądali:

-najdłuższe wahadło zamontowane na stałe w Polsce,

-wystawę poświęconą idei koła i ruchu obrotowego,

-model koryta rzeki (od źródła do ujścia), oczyszczalnię ścieków, tamę,

-wystawy związane z optyką, dynamiką,

-prezentację realistycznych zdjęć owadów „Wielki makro świat”.

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się interaktywne stanowiska związane z akustyką. Można było sprawdzić zakres słyszalności dźwięku przez człowieka, usłyszeć dźwięk zębami, zbadać echolokację, zjawisko odbicia i opóźnienia dźwięku oraz zjawisko rezonansu.

Opiekunowie wycieczki: Anna Bigorajska, Katarzyna Kowalska

Back to top