Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

17 września 2022 r. uczestnicy koła historycznego z klasy 8b oraz zainteresowani uczniowie z klasy 7, 6a i 5a, pod opieką p. Eweliny Świetlik i p. Krzysztofa Świetlika, wzięli udział w XXVII Festynie Archeologicznym w Biskupinie poświęconym Matce Naturze w różnych odsłonach. W trakcie Festynu dowiedzieli się jak w przeszłości ludzie postrzegali Matkę Naturę, a także w jaki sposób korzystali z jej dobrodziejstw wykorzystując różne dostępne surowce. Pokazano nie tylko

narzędzia wytwarzane m.in. z drewna, krzemienia, kości czy poroża, czy sposoby zdobywania pożywienia, ale również techniki obróbki metali, wyrobu tkanin i ozdób. Uczniowie mogli też obejrzeć fascynujące pokazy: obrzędy wojenne legionów rzymskich (z pokazem musztry legionistów), skrzydlaci drapieżcy – spotkanie z ptakami drapieżnymi, bitwę wojów wczesnośredniowiecznych oraz wiele, wiele innych. Jak powiedział uczeń klasy 5a Adam Badaczewski: ”Lekcja historii w terenie – czego można chcieć więcej!”

Krzysztof Świetlik

Back to top