Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

11 czerwca 2019r. w ramach wizytacji kanonicznej Parafii św. Floriana w Proboszczewicach Ksiądz Biskup Mirosław Milewski odwiedził Szkołę Podstawową w Starych Proboszczewicach.

Powitanie Księdza Biskupa przez panią Dyrektor Jolantę Trojanowską:

„Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie! W imieniu społeczności szkolnej, witam Cię jako dobrego i życzliwego pasterza. Cieszymy się niezmiernie, że Ksiądz Biskup jest w naszej szkole. Obecność tak ważnej osoby jest wielkim zaszczytem dla całej społeczności nauczycielskiej i uczniowskiej, która bardzo sobie ceni współpracę z Kościołem na polu edukacyjno-wychowawczym.

Pragnę bardzo serdecznie powitać Księdza Dziekana, proboszcza naszej parafii, ks. prał. Kazimierza Dziadaka oraz sekretarza Księdza Biskupa – ks. Bartosza Szostaka. Witam serdecznie rodziców, pracowników szkoły i uczniów.

Tu w Proboszczewicach, pomiędzy malowniczymi polami wznosi się kościół św. Katarzyny, obok którego znajduje się nasza szkoła.  Historia szkolnictwa w naszej miejscowości ściśle łączy się z życiem Kościoła. Pierwsza bowiem szkoła w Proboszczewicach była związana z naszą parafią. W okresie międzywojennym z inicjatywy Kurii Biskupiej w Płocku, został wypożyczony pałacyk wraz z 15 ha ziemi w którym utworzono szkołę tzw. Uniwersytet Katolicki. To właśnie tam dzieci mogły uczyć się, korzystając z uprzejmości Kościoła.

Ekscelencjo! Zadaniem naszej szkoły jest przede wszystkim przekazywanie wiedzy jak i nauka samodzielnego myślenia. W dzisiejszych czasach, gdy kraj jest otwarty na świat, potrzebuje ludzi bardzo dobrze wykształconych. Choć dokładną, specjalistyczną wiedzę zdobywa się na studiach wyższych, to jednak system edukacji kształtuje wiedzę już od najmłodszych lat. Wszystkich nas, zarówno nauczycieli, rodziców czy też Kościół, łączy troska o dobro i przyszłość młodego pokolenia. My jako nauczyciele wspólnie z rodzicami, zgodnie z tym co powiedział papież Franciszek, zachęcamy uczniów do otwarcia na drugiego człowieka. Dążymy do tego by nasi uczniowie interesowali się tym co ich otacza, wolni od wszechobecnych uprzedzeń, według których, aby coś znaczyć, trzeba rywalizować z innymi, być agresywnym, twardym, szczególnie w stosunku do tych, którzy są inni lub którzy w jakikolwiek sposób są postrzegani jako przeszkoda.

Zdajemy sobie sprawę jako wychowawcy, jak ważnym zadaniem jest kształtowanie postaw i wprowadzanie wychowanków w świat wartości. Czujemy ogrom odpowiedzialności jaka na nas spoczywa. Zapewniam, że zarówno nasi uczniowie jak i rodzice, mogą liczyć na fachową pomoc naszych nauczycieli.

Ekscelencjo! Na Twoje ręce chciałabym złożyć podziękowanie za pomoc, jakiej Kościół udziela młodzieży i dzieciom, na poziomie diecezji jak i naszej parafii.

Nasza szkoła od wielu lat współpracuje z parafią pw. św. Floriana w Proboszczewicach. Osią współpracy szkoły z Kościołem jest nauczanie religii przez naszych katechetów oraz wspólne organizowanie i uczestniczenie w rekolekcjach uczniów, nauczycieli a także rodziców. Nasi katecheci angażują się w życie religijno-kulturalne szkoły, uczestniczą w szkolnych imprezach, przeprowadzają konkursy wiedzy religijnej, organizują wraz z ks. Dawidem pielgrzymki na Jasną Górę, czy ogólnopolskie spotkanie młodych na Polach Lednickich. Ich praca dopełnia całość działalności oświatowej i wychowawczej. Nasza kadra nauczycielska chętnie angażuje się w te piękne inicjatywy, a szkoła wspiera pomysły katechetów w realizacji celów religijno-wychowawczych.

Z pewnością wsparcie, jakie niesie rodzinie Kościół i szkoła jest bardzo cenne i przynosi efekty. Pomiędzy tymi podmiotami zachodzi ścisła współpraca. Bardzo się cieszymy, że rozwija się ona na terenie naszej parafii. Wierzymy, że dzięki temu nasze dzieci będą dobrze przygotowane do życia jako uczciwi i prawi ludzie.

Ekscelencjo! W imieniu całej społeczności szkolnej chcę wyrazić ogromną wdzięczność, że podczas wizytacji parafii, Ksiądz Biskup poświęcił nam swój czas i jest dziś z nami. Zechciej przyjąć od nas szczere życzenia, abyś w kolejnych latach posługi pasterskiej odnajdywał ewangeliczną radość, płynącą z przekazywania ludziom dobrej nowiny, tak bardzo potrzebującym orędzia nadziei. Niech Bóg obdarzy Cię zdrowiem i potrzebnymi siłami do podejmowania nowych duszpasterskich wyzwań. Zapewniam, że jesteś Księże Biskupie zawsze mile widziany w naszej szkole. Bóg zapłać!”

 

Back to top