Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Na przełomie września i października społeczność Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach wzięła udział w Wielkiej Zbiórce Książek. Akcja na terenie szkoły została zainicjowana przez Szkolny Klub Wolontariusza oraz bibliotekę szkolną. Wielka Zbiórka Książek to kampania społeczna, podczas której w całej Polsce powstało

ok. 1300 punktów, do których każdy może przynieść przeczytane przez siebie lektury. Zebrane w ten sposób woluminy zostają podzielone na książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a następnie trafiają do Zaczytanych Bibliotek, które Fundacja Zaczytani.org otwiera w szpitalach, więzieniach i innych placówkach pomocowych. Uczniowie i pracownicy naszej szkoły chętnie włączyli się w zbiórkę, czego dowodem jest imponująca ilość pozyskanych książek. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Szkolny Klub Wolontariusza

Biblioteka szkolna

Back to top