Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

21 grudnia 2020r. był szczególnym dniem dla pani Barbary Gorzelanej, która ukończyła ważny etap życia - przeszła na emeryturę. W Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach pracowała od 2011r., ale pracę zawodową zakończyła po 21 latach.

Dyrektor szkoły w imieniu pracowników obecnych i byłych, rodziców i uczniów

serdecznie podziękowała za lata wspólnej pracy, za wysiłek, za pomoc, za życzliwość. Życzyła długich lat życia w dobrym zdrowiu, pomyślności, wielu przyjemności dnia codziennego oraz  dużo  czasu  na  realizację  swoich  pasji  i  marzeń.

Podziękowania za pracę skierowała również do pana Stanisława Bońkowskiego, który kończy pracę w szkole.

Pani dyrektor wyraziła nadzieję, że w następnych latach nasi emeryci znajdą również czas na wspomnienia, w których będziemy my – cała społeczność Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach.

Back to top