Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

„ … Tolerancja jest harmonią w różnorodności.
Tolerancja to wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.”

W 1995 roku Konferencja Generalna UNESCO ustanowiła dzień 16 listopada Międzynarodowym Dniem Tolerancji. Nasza szkoła od wielu lat włącza się w obchody tego wyjątkowego święta, a celem naszych działań jest uświadamianie całej społeczności szkolnej szkodliwości zjawiska nietolerancji, uprzedzeń, rasizmu i przemocy. W tym roku

wysłuchaliśmy krótkiego apelu nadanego za pośrednictwem radiowęzła, najmłodsi wzięli udział w pogadankach tematycznych, wszyscy uczniowie mieli swój wkład w powstanie gazetki na szkolnym korytarzu. Uczniowie spotkali się na dużej sali gimnastycznej – zatańczyli „belgijkę” – taniec, który ma charakter integracyjny. Międzynarodowy Dzień Tolerancji to okazja do przypomnienia sobie, że piękno tkwi w różnorodności i nie powinniśmy nigdy skupiać się na tym, co nas dzieli, ale poszukiwać tego, co nas łączy…

Anna Jarzębowska-Krześniak, Dorota Bielecka, Aneta Gromanowska, Sylwia Kozińska, Anna Sujka, Katarzyna Wyczałkowska

Back to top