Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

W roku szkolnym 2023/24 uczniowie klas 7a, 7b  i 8 wzięli udział w projekcie edukacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Projekt z ZUSówką”. Jego celem jest popularyzacja wśród młodzieży wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Projekt ten był realizowany na lekcjach matematyki w ramach innowacji pedagogicznej „Ekonomia z plusem”. Jednym z zadań do wykonania było

przeprowadzenie zajęć, na których uczniowie dowiedzieli się, dlaczego warto podlegać ubezpieczeniom społecznym i na jakie świadczenia mogą liczyć, jeśli będą opłacali składki. W klasach siódmych uczyniły to nauczycielki matematyki, korzystając z materiałów przygotowanych przez organizatora. Natomiast klasa 8 uczestniczyła w spotkaniu z koordynatorem ds. komunikacji społecznej i edukacji ZUS. W ramach realizacji „Projektu z ZUSówką” szkoła przystąpiła do konkursu „Dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne?”. Naszą placówkę reprezentowała Emilia Bartnicka - uczennica kl. 7b, która wykonała plakat poświęcony tematyce ubezpieczeniowej. Udział w tym programie uświadomił młodzieży, że należy indywidualnie dbać o swoją emerytalną przyszłość.

Katarzyna Bańkowska, Mariola Chmielewska, Justyna Portalska

Back to top