Proboszczewice, wieś stara jak Polska, położone są na Mazowszu Płockim. Od zamierzchłych dziejów znajdowało się tu miejsce pogańskiego, religijnego kultu. 
Tu, w Proboszczewicach, pobudowano sięgające jeszcze wpływów rzymskich grodzisko warowne, osłaniające główny gród Mazowsza - Płock.
Szkoła, tzw. przyparafialna, prawdopodobnie istniała od dawna. Natomiast wiadome jest, od żyjących jeszcze osób, że na placu, na którym wznosi się gmach obecnej szkoły, stała karczma prowadzona przez Żyda. Również pewnym jest, że od 1908 do 1936r. szkoła istniała w domu Stanisława Kajkowskiego. Dom ten stał na wzgórzu, tuż przy szosie, po prawej stronie przed mostem, w kierunku Starej Białej. Uczył w niej jednocześnie na różnych poziomach, kilkadziesiąt dzieci, jeden nauczyciel - Pan Deręgowski.
Z inicjatywy Kurii Biskupiej w Płocku, która była właścicielem pałacyku i 15 ha ziemi, utworzono około 1935r. w tym pałacu szkołę tzw. Uniwersytet Katolicki. Miejscowa ludność od tego czasu pałacyk ten nazywa "Uniwerkiem".
W roku 1936, na placu, gdzie stoją dzisiejsze budynki, powstał nowy budynek szkolny z trzema salami lekcyjnymi, pokojem nauczycielskim i trzypokojowym mieszkaniem dla kierownika szkoły. Jest to zasługa ówczesnego kierownika - Romualda Miaśkiewicza, który pracował ze swoją żoną Różą i Marią Lewandowską.
Krwawy wrzesień 1939r. zatrzasnął drzwi do szkoły w Proboszczewicach. Niektóre dzieci uczęszczały na tajne nauczanie, które prowadzili: mgr Ryszard Boszko, Róża Miaśkiewicz, Stanisław Choromański, Michał Kuskowski.
21 stycznia 1945r. Proboszczewice zostały wyzwolone spod okupacji hitlerowskiej. Szkoła była doszczętnie zrabowana z dokumentacji i pomocy naukowych. Część ławek była spalona, ale już od 1 lutego 1945r. szkoła została ponownie zorganizowana i otwarta. Do szkoły stawili się uczniowie w wieku 7 - 20 lat, a do pracy stanęło trzech nauczycieli: Róża Miaśkiewicz, Stanisław Choromański i Michał Kuskowski. Przydział dzieci i młodzieży do odpowiednich klas był bardzo trudny. Przeprowadzono badania pod względem zaawansowania nauki - osobno dla każdego dziecka.
W szkole uczyło się około 190 uczniów. Nauczyciele pracowali po 36 godzin tygodniowo, po południu uczyli analfabetów. Programami były nieliczne podręczniki, które zachowały się u uczniów. Po wakacjach życie szkół w całym powiecie płockim zaczęło się normalizować i w pełni realizować. Zaczęły napływać do szkół programy i okólniki. Ukazały się podręczniki, można było kupić kredę i atrament. 
W roku szkolnym 1945/46 szkoła otrzymała poziom organizacyjny na 7 klas. Oprócz pracujących wcześniej wymienionych nauczycieli przybyli do pracy: Klemens Nowakowski, Maria Kuskowska, Pelagia Świętochowska, Maria Kamińska i B.Klejment. Wiosną 1946 roku wrócił do pracy Romuald Miaśkiewicz. Za jego kadencji pracowali też: Ewa Leszczyńska, Szałkowska, Maria Lewandowska, Helena Kiełbasa, Józef Brzozowski. Szkoła nie mogła już pomieścić dzieci i część ich uczyła się w "Uniwerku", aż do roku 1970. W tym samym roku dobudowano piętro do istniejącego budynku szkoły. W latach 1964 - 1982 dyrektorem szkoły był Ryszard Dzierżanowski.budynek 
Od 1 lutego 1982 roku stanowisko dyrektora szkoły powierzono mgr Grażynie Dąbrowskiej. W związku z napływem ludności i bardzo szybkim rozwojem wsi po raz kolejny baza lokalowa szkoły okazała się zbyt mała. Dlatego też, 27 lutego 1985 roku powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły, którego czteroletnie wysiłki uwieńczone zostały otrzymaniem zezwolenia na budowę nowego skrzydła szkoły. Budowa trwała do 1 września 1993r., kiedy to oddano do użytku nowy segment szkoły (sala ćwiczeń ruchowych, 10 sal lekcyjnych, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, gabinet pielęgniarki, szatnie, pomieszczenia socjalne i sanitariaty). Od 1 stycznia 1994r. organem prowadzącym szkołę został Urząd Gminy Stara Biała. Zainteresowanie samorządu lokalnego sprawami i problemami szkoły jest bardzo duże. Podporządkowanie szkoły gminie sprzyja zdecydowanie jej lepszemu funkcjonowaniu. Gmina przeznacza własne - dodatkowe środki na potrzeby szkoły (remonty, wyposażenie, rozbudowę). W 1997 roku rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, którą oddano do użytku już 1 września 1998r. budynek.

Reforma systemu edukacji doprowadziła do powstania, w całym kompleksie budynków, zespołu szkół (szkoły podstawowej i gimnazjum), który funkcjonuje od 1 września 1999r. Organem prowadzącym jest samorząd terytorialny (Urząd Gminy Stara Biała), nadzorującym - Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

Back to top