Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

W I semestrze uczniowie Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach brali udział w Konkursie Przedmiotowym z chemii dla uczniów województwa mazowieckiego. W etapie szkolnym wzięło udział 6 uczniów. Wszyscy otrzymali co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia. Dwóch uczniów, Szymon Nowakowski i Maciej Sobolewski, uzyskało 80% punktów i zakwalifikowało się do etapu rejonowego.

W tej części konkursu obowiązywało wiele poszerzonych treści

podstawy programowej. Nasi reprezentanci Maciej Sobolewski i Szymon Nowakowski, wykazali się wiedzą wykraczającą poza treść podstawy programowej i osiągnęli bardzo dobre wyniki, jednak nie udało im się zakwalifikować do etapu wojewódzkiego.

Gratulujemy wiedzy i odwagi.

Anna Bigorajska

Back to top