Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie „PANDA” kwiecień 2024 z historii, chemii, biologii i geografii. Celem tych konkursów jest m.in. zachęcanie uczniów do rozwijania swoich umiejętności z różnych dziedzin nauki. Zadaniem uczestnika w tej sesji było rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań. Do każdego zagadnienia podano cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden był prawidłowy.

Do konkursu z historii przystąpiło 6 osób z klasy 5b. Najwyższe wyniki uzyskali:

Mikołaj Kordyzon, Aleksandra Pruszkowska oraz Gabriela Gorsiak.

W konkursie z chemii wzięło udział 4 uczniów z klasy 7ab. Najwyższą liczbę punktów zdobyli: Kacper Markowski oraz Ewa Mrowińska z klasy 7a.

W konkursie z biologii uczestniczyło 7 uczniów z klas 5-6. Najwyższe wyniki uzyskali: Zuzanna Pietrzyk, Julia Kozłowska z klasy 6b, Alicja Kosiba z klasy 5a oraz Magdalena Gorsiak z klasy 5b.

Do konkursu z geografii przystąpiło 6 uczniów z klas 5-8. Najwyższe wyniki uzyskali: Natan Bielicki, Jakub Jurek z klasy 5a - tytuł laureata, Lena Mrowińska z klasy 8a oraz Krzysztof Orłowski z klasy 7a.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów.

Arkadiusz Mikołajczyk, Anna Bigorajska, Małgorzata Kowalska

Back to top