Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

W tym roku szkolnym uczniowie klas siódmych i ósmych naszej szkoły uczestniczyli w projekcie edukacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Projekt z ZUS”. Miał on na celu upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów, ponieważ

ta wiedza będzie im niezbędna w podejmowaniu świadomych decyzji na rynku pracy. Realizacja tego projektu polegała na przeprowadzeniu lekcji, podczas której została przybliżona uczniom tematyka ubezpieczeń społecznych. W klasach siódmych uczynili to nauczyciele matematyki w ramach innowacji pedagogicznej „Ekonomia z plusem”, wykorzystując materiały przygotowane przez organizatora projektu. Natomiast młodzież z klas ósmych uczestniczyła w spotkaniu on-line z pracownikiem płockiego oddziału ZUS-u. Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie wykonali prace projektowe pt. „Dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne?”. Miały one formę plakatu lub komiksu. Twórcy zostali nagrodzeni dyplomami oraz upominkami ufundowanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. „Projekt z ZUS” zwrócił uwagę młodzieży na zasadę solidaryzmu społecznego, potrzebę ubezpieczenia się w czasie aktywności zawodowej i konieczność indywidualnego dbania o emerytalną przyszłość.

 Katarzyna Bańkowska, Zofia Dzierżanowska, Anna Kołodziejska, Justyna Portalska

Back to top