Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Szanowni Państwo

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Zalecenia zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko zakażenia podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie epidemii COVID-19. Wytyczne sanitarne są dostępne na

naszej stronie internetowej Dołączam je również do wiadomości. 

Ponadto organizatorzy mogą już zgłaszać zorganizowany wypoczynek do bazy prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jest ona dostępna na stronie www.wypoczynek.mein.gov.pl . Dzięki niej rodzice w łatwy i szybki sposób sprawdzą wiarygodność organizatora (kolonii, obozu), który musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r. – wersja pdf

Z wyrazami szacunku
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Back to top