Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Szanowni Państwo,
od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym.
Uczniowie będą wchodzić do szkoły trzema wejściami:


- uczniowie, którzy mają zajęcia w segmencie C wchodzą do szkoły od ul. Floriańskiej (przy figurce);
- uczniowie, którzy mają zajęcia w segmencie B wchodzą do szkoły wejściem głównym;
- uczniowie klas I-III wchodzą do szkoły wejściem od ul. Floriańskiej (segm. A).
Zajęcia lekcyjne w poszczególnych klasach odbywać się będą zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Zajęcia odbywać się będą w wyznaczonych salach lekcyjnych (z wyjątkiem edukacji informatycznej, informatyki i wychowania fizycznego):
klasa 1 a – sala nr 42,
klasa 1 b – sala nr 34,
klasa 2 a – sala nr 40,
klasa 2 b – sala nr 41,
klasa 3 a – sala nr 32,
klasa 3 b – sala nr 33,
klasa 4 a – sala nr C2B,
klasa 4 b – sala nr 46,
klasa 5 a – sala nr C2A,
klasa 6 a – sala nr 65,
klasa 6 b – sala nr C3,
klasa 7 a – sala nr 64,
klasa 7 b – sala nr 55,
klasa 7 c – sala nr 54,
klasa 8 a – sala nr C1,
klasa 8 b – sala nr 26.

Uczniowie klas I-III korzystają z wieszaków ustawionych w pobliżu sali w której mają lekcje. Pozostali uczniowie korzystają z wyznaczonych boksów w szatni.
Po wejściu do szkoły wszyscy uczniowie zobowiązani są zdezynfekować lub umyć ręce. W przestrzeniach wspólnych (korytarz, szatnia, toaleta itp.) obowiązuje wszystkich zasłanianie ust i nosa maseczką (maseczkę zapewniają rodzice) oraz zachowanie dystansu społecznego.
Dzieci przemieszczają się klatkami schodowymi, które znajdują się przy odpowiednich wejściach.
Autobus szkolny będzie dowoził uczniów o stałych godzinach.
W autobusie obowiązują maseczki i zachowanie dystansu.
W szkole obowiązują PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA I FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH PROBOSZCZEWICACH W CZASIE PANDEMII COVID-19 oraz Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych.
Uczniowie będą mogli korzystać ze świetlicy szkolnej oraz z obiadów.
Obiady będą wydawane w następujących godzinach:
10.20 – klasy 1a, 1b, 2b, 5a
11.20 – klasy 2a, 3a, 3b, 4a
12.20 – klasy 6a, 6b, 7a, 8a, 8b

Z wyrazami szacunku
Jolanta Trojanowska

Back to top