Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dzień Bezpiecznego Internetu ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Świętowany jest na całym świecie. Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 przypadł na 7 lutego, ale jego obchody w formie różnych inicjatyw edukacyjnych były realizowane w naszej szkole, aż do połowy marca 2023. W czasie zajęć informatyki uczniowie w ramach pracy domowej rozwiązywali test wiedzy na temat bezpieczeństwa w sieci na platformie Eduelo. W klasach piątych uczniowie przygotowali prezentacje dotyczące obchodów tego DBI oraz n-etykiety. Wszystkie klasy

brały udział w zajęciach online prowadzonych przez edukatorów NASK w ramach programu Safer Internet. Uczniowie brali w nich czynny udział: odpowiadali na pytania, wykonywali ćwiczenia, a swoje odpowiedzi za pośrednictwem nauczycieli przekazywali do prowadzących. Klasy 6-8 uczestniczyły w lekcji pt. Jak radzić sobie z dezinformacją w sieci? Dotyczyła ona zagadnień związanych z dezinformacją w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych. Edukatorka opowiedziała, jak rozpoznawać fake newsy i weryfikować informacje w Internecie oraz w jaki sposób dbać o higienę cyfrową. Klasy 4-5 brały udział w lekcji pt. Co czyha na naszą prywatność w grach i Internecie? Zajęcia obejmowały omówienie najważniejszych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Prowadzący opowiedział, na co zwrócić uwagę, aby nie utracić kontroli nad swoimi danymi i tożsamością oraz jak zapewnić sobie bezpieczeństwo i spokój podczas korzystania z gier, aplikacji oraz usług sieciowych. Klasy 1-3 uczestniczyły w zajęciach pt. Siła uważności. Dotyczyły one tematyki bezpiecznego poruszania się w sieci, ale także w życiu offline. Spotkanie było związane z problemem dezinformacji, odróżniania faktów od opinii, bycia uważnym na informacje napływające do nas zewnątrz.

Nauczyciele informatyki

Back to top