Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Medyczny Uniwersytet Dziecięcy

Akademia Mazowiecka w Płocku

Collegium Medicum

Wydział Nauk o Zdrowiu

https://mazowiecka.edu.pl/collegium-medicum/wydzial-nauk-o-zdrowiu/uniwersytet-3m/mud-medyczny-uniwersytet-dzieciecy/

Medyczny Uniwersytet Dziecięcy dedykowany jest dla dzieci od 6/7 do 14/15 roku życia

Okres trwania: luty 2023 – czerwiec 2023

Zjazdy dwa razy w miesiącu.

Cele edukacyjne dla Medycznego Uniwersytetu Dziecięcego:

  1. podniesienie kompetencji uczestników projektu w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego,
  2. kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych i zainteresowanie ich naukami o zdrowiu i naukami medycznymi,
  3. zrozumienie przez dzieci podstaw nauk o zdrowiu, nauk medycznych i poznanie metod badawczych,
  4. przedstawienie uczestnikom projektu największych medycznych osiągnięć merytorycznych, naukowych i technicznych,
  5. nauczenie dzieci udzielania pierwszej pomocy i zachowania w sytuacjach kryzysowych,
  6. kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej, higieny osobistej, radzenia sobie ze stresem, hartowania się, dbałości o własne siły obronne, życzliwości dla innych, postawy copingowej („dam sobie radę”)

Każdorazowo zajęcia odbywają się w formie 30 minutowego wykładu oraz dwóch paneli zajęć po 45 minut w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych oraz pracowniach kształtujących umiejętności.

Uczestnicy Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego zdobywają również wiedzę przy stole anatomicznym, gdzie poznają szczegółowo budowę człowieka.

Szkołę Podstawową w Starych Proboszczewicach reprezentują uczniowie klasy 4a:

·         Oliwier Antonowicz

·         Nikola Paczkowska

·         Kacper Paczkowski

Back to top