Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

10 czerwca odbył się organizowany przez naszą szkołę Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych. Celami przeglądu były popularyzacja zespołowych form tanecznych ich walorów artystycznych i wychowawczych, prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych działających w szkołach podstawowych i przedszkolach. Przede wszystkim jednak wspólna zabawa i rozwijanie zainteresowań tanecznych.

Swoje umiejętności taneczne zaprezentowało 7 zespołów w różnych kategoriach wiekowych:

1. Grupa „Sówki” z Przedszkola w Nowych Proboszczewicach
2. Grupa „Motylki” z Przedszkola w nowych Proboszczewicach
3. Grupa „Wiewiórki” z Przedszkola w Nowych Proboszczewicach
4. Zespół „Sikorzanki” ze Szkoły Podstawowej im. G. Zielińskiego w Sikorzu
5. Zespół  „Gwiazdeczki” ze Szkoły Podstawowej  im. M. Konopnickiej w Gozdowie 6. Zespół  Dziewcząt klas 5-6  ze Szkoły Podstawowej  im. M. Konopnickiej w Gozdowie
7. Zespół Viva La Acrobatica ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym
8.Szkolny Zespół Taneczny ze Szkoły Podstawowejim. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym,
9. Zespół „Arabeski” grupa starsza i młodsza ze Szkoły Podstawowej  w Starych Proboszczewicach

Występy przebiegały w miłej i radosnej atmosferze. Każdy z występujących zespołów otrzymał dyplom uczestnictwa w  Przeglądzie Szkolnych Zespołów Tanecznych oraz słodki upominek.

Maja Leś-Jankowska

Back to top