Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie przystąpili do I edycji projektu edukacyjnego realizowanego przez Narodowy Bank Polski „Złote Szkoły NBP”. Jego ideą było aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne. W ramach projektu stworzyliśmy Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej obejmującą troje nauczycieli oraz trzynastu uczniów klas siódmych i ósmych. Drużyna była

odpowiedzialna za wykonanie w ramach projektu trzech zadań: Lekcja z ekonomią, Spotkanie z ekspertem oraz Debata szkolna. Wszystkie podjęte działania miały być zgodne z tegorocznym tematem „Giganci finansów osobistych”. Podczas przeprowadzonych lekcji uczniowie mieli okazję zapoznać się z problematyką kontroli wydatków, umiejętności i potrzeby oszczędzania, racjonalnego zarządzania własnymi finansami oraz budżetem rodzinnym. Podczas realizacji drugiego zadania Spotkanie z ekspertem, odbyły się zajęcia on-line dla młodzieży z klas siódmych z inspektorem do spraw marketingu i produktów bankowych z Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Tematem spotkania było pierwsze konto bankowe i karty płatnicze oraz umiejętność bezpiecznego pożyczania pieniędzy. Zrealizowaliśmy także trzecie i ostatnie zadanie - Debatę szkolną, która ze względu na obostrzenia pandemiczne panujące w kraju, została przeprowadzona w trybie on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Członkom Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej zostały przydzielone tematy, na podstawie których mieli przygotować krótkie informacje do dyskusji. Zdecydowana większość młodzieży z klas siódmych i ósmych wykonała prezentacje w programie Microsoft PowerPoint, by w atrakcyjny sposób omówić problematykę z zakresu finansów osobistych i ubezpieczeń. Po zakończonym pokazie młodzież wymieniała się spostrzeżeniami. Uczniowie dzielili się tym, czego nowego dowiedzieli się od koleżanek i kolegów, skąd czerpali wiadomości, żeby przygotować się do dyskusji, jakie trudności napotkali podczas pracy nad danym zagadnieniem. 21 czerwca odbyła się gala finałowa, podczas której nasza placówka została mianowana Złotą Szkołą NBP 2020/2021. Ten tytuł nadano 284 szkołom spośród 394, które przystąpiły do projektu.

Katarzyna Bańkowska, Anna Kołodziejska, Justyna Portalska

Back to top