Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Szkolny doradca zawodowy - Zofia Dzierżanowska zaprasza uczniów na indywidualne spotkania w środy od godz.15.00 do godz. 15.45 i w piątki w godz. 10.35 - 12.20, a rodziców w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 15.00 – 15.45. Istnieje możliwość uzgodnienia innego terminu spotkania. Dla uczniów i rodziców udostępnione są informatory o szkołach z poprzednich lat i teczki o zawodach. Można skorzystać z programu komputerowego „Labirynt zawodów”, jak również zbadać swoje predyspozycje zawodowe wypełniając odpowiednie kwestionariusze.

Zadania doradcy zawodowego:

  • Koordynowanie wewnątrzszkolnej działalności informacyjno - doradczej szkoły.
  • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świa­domego planowania kariery i podjęcia pracy zawodowej.
  • Udzielanie uczniom indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych.
  • Wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w działaniach doradczych .
  • Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na temat rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, programów edukacyjnych w Unii Europejskiej, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i ze specyficznymi trudnościami.
  • Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

6 marca 2020r. - Wycieczka do ZSzUiP w Płocku

22 marca 2019r. - Wycieczka na IV Targi Branżowe w Płocku

26 listopada 2018r. - Wycieczka do firmy INNTEC i Banku Spółdzielczego w Starej Białej

 
Klasyfikacje zawodów i specjalności:

http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/6,0.html

 
 
Alfabetyczny spis zawodów: (pdf ) 

Na podstawie § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737 ze zm.) przekazuję w załączeniu informację o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa mazowieckiego.

Wykaz szkół ponadpodstawowych w województwie mazowieckim

Z wyrazami szacunku

MAZOWIECKI WICEKURATOR OŚWIATY

/-/ Krzysztof Wiśniewski

Back to top