Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Szkolny doradca zawodowy - Zofia Dzierżanowska zaprasza uczniów i rodziców na indywidualne spotkania (godziny pracy specjalistów). Istnieje możliwość uzgodnienia innego terminu spotkania. Dla uczniów i rodziców udostępnione są informatory o szkołach z poprzednich lat i teczki o zawodach. Można skorzystać z programu komputerowego „Labirynt zawodów”, jak również zbadać swoje predyspozycje zawodowe wypełniając odpowiednie kwestionariusze.

Zadania doradcy zawodowego:

  • Koordynowanie wewnątrzszkolnej działalności informacyjno - doradczej szkoły.
  • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świa­domego planowania kariery i podjęcia pracy zawodowej.
  • Udzielanie uczniom indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych.
  • Wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w działaniach doradczych .
  • Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na temat rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, programów edukacyjnych w Unii Europejskiej, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i ze specyficznymi trudnościami.
  • Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

6 marca 2020r. - Wycieczka do ZSzUiP w Płocku

22 marca 2019r. - Wycieczka na IV Targi Branżowe w Płocku

26 listopada 2018r. - Wycieczka do firmy INNTEC i Banku Spółdzielczego w Starej Białej

Klasyfikacje zawodów i specjalności:

http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/6,0.html

 
Alfabetyczny spis zawodów: (pdf ) 

Szanowni Państwo!

W załączeniu przesyłam E-book Komisji Przedsiębiorczości i Rozwoju Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego poruszający tematy związane z rozmową kwalifikacyjną oraz dobre praktyki w zakresie przygotowania CV. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie E-booka do szkół w Państwa regionie.

Proponuję wykorzystanie E-booka w trakcie lekcji wychowawczych oraz zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Ponadto rekomenduję udostepnienie załącznika na stronach internetowych szkół.

Z poważaniem

z upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego

Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjnych

Sara Michalska

Back to top