Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Rodzice/prawni opiekunowie zakwalifikowanych uczniów są zobowiązani do złożenia Oświadczenia woli uczęszczania kandydata do Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach w terminie od 16.04 do 05.05. 2021 r. (załącznik nr 3 do Zasad rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach). Druk dostępny w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.

Back to top