Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Przewodnicząca - Natalia Przybysz

Zastępca - Izabela Kudła

Skarbnik - Julia Grabska

Sekretarz - Jakub Kosiba

Sekcja organizacyjno - dekoracyjna - Julia Cybulska, Szymon Nowakowski, Eryk Sielski

 

Opieka - p. Izabella Kozińska - Wójcik

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/ 2021 obejmuje:

  • przeprowadzenie wyborów do SU,
  • przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych wynikających z planu pracy szkoły,
  • prowadzenie akcji Szczęśliwy numerek,
  • przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Najsympatyczniejszego Nauczyciela i Najsympatyczniejszej Pani Woźnej,
  • dbałość o estetykę sal lekcyjnych,
  • tworzenie gazetki szkolnej,
  • współpracę z Dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną,
  • współpracę z nauczycielami nauczania zintegrowanego w zakresie przygotowywania imprez i uroczystości dla dzieci.

Back to top