Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Przewodnicząca - Julia Adamczyk

Zastępca - Krystian Ziębiński

Skarbnik - Zuzanna Pietrzyk

Sekretarz - Alicja Kosiba

Sekcja organizacyjno - dekoracyjna - Magdalena Gorsiak, Eryk Jachimowicz, Gabriel Bońkowski

Opieka - p. Izabella Kozińska - Wójcik

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/ 2024 obejmuje:

  • przeprowadzenie wyborów do SU,
  • przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych wynikających z planu pracy szkoły,
  • prowadzenie akcji Szczęśliwy numerek,
  • przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Najsympatyczniejszego Nauczyciela i Najsympatyczniejszej Pani Woźnej,
  • dbałość o estetykę sal lekcyjnych,
  • tworzenie gazetki szkolnej,
  • współpracę z Dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną,
  • współpracę z nauczycielami nauczania zintegrowanego w zakresie przygotowywania imprez i uroczystości dla dzieci.

Back to top