Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2024/2025, w tym terminy składania dokumentów:

1)    do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:

dotyczy: wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Back to top