Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Uprzejmie informuję, iż Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17, na dzień 20.05.2021 r. przeprowadził dwa postępowania w trybie konkursów ofert, na wykonywanie w 2021 roku badań lekarskich:

Oferta rekrutacyjna dla młodzieży na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. 

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do

Na podstawie § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737 ze zm.) przekazuję w załączeniu informację o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa mazowieckiego.

Wykaz szkół ponadpodstawowych w województwie mazowieckim

Z wyrazami szacunku

MAZOWIECKI WICEKURATOR OŚWIATY

/-/ Krzysztof Wiśniewski

Back to top