Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

W dniu 9 lipca 2024 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach p. Jolanta Trojanowska i Przewodnicząca Rady Rodziców p. Monika Dudkiewicz, w obecności wychowawcy klasy  p. Małgorzaty Kowalskiej oraz zaproszonych rodziców, wręczyła tegorocznym absolwentom statuetki za osiągnięcie bardzo dobrych wyników na egzaminie ósmoklasisty. Statuetki ufundowała Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach.

Sukces to suma niewielkiego wysiłku, powtarzanego z dnia na dzień

amerykański aktor Robert Collier

21 czerwca 2024r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024. Uczniowie klas I-VII pożegnali szkołę na dwa najbliższe miesiące. Mury szkoły opuściło 16 absolwentów.

"Szanowni Nauczyciele, Pracownicy obsługi i administracji, Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie

10 czerwca odbył się organizowany przez naszą szkołę Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych. Celami przeglądu były popularyzacja zespołowych form tanecznych ich walorów artystycznych i wychowawczych, prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych działających w szkołach podstawowych i przedszkolach. Przede wszystkim jednak wspólna zabawa i rozwijanie zainteresowań tanecznych.

Swoje umiejętności taneczne zaprezentowało 7 zespołów w różnych kategoriach wiekowych:

Któż nie marzy o emeryturze na rajskiej wyspie? Niejeden nauczyciel pod koniec roku szkolnego chętnie by skorzystał z takiej oferty. Pewien profesor posunął się nawet do zuchwałej kradzieży, by zdobyć fundusze na beztroskie życie pod palmami. A wszystko to w przedstawieniu, które przygotowali uczniowie ze szkolnego koła teatralnego. W poniedziałek

Dzień Rodziny to wspaniała okazja do przypomnienia sobie, jak ważna jest rodzina i do podziękowania za obecność swoim najbliższym – rodzicom, rodzeństwu, dziadkom. W Dniu Rodziny zorganizowanym 8 czerwca 2024r. w Starych Proboszczewicach przez Wójta Gminy Stara Biała, uczestniczyliśmy również my, Szkoła Podstawowa. Podczas uroczystości zaprezentowaliśmy

Back to top