Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

14.10.2020r. (środa)

02.11.2020r. (poniedziałek)

04.01.2021r. (poniedziałek)

05.01.2021r. (wtorek)

25.05.2021r. (wtorek) - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

26.05.2021r. (środa) - egzamin ósmoklasisty z matematyki

27.05.2021r. (czwartek) - egzamin ósmoklasisty z języków obcych

04.06.2021r. (piątek)

Ferie zimowe: 18 - 31 stycznia 2021r.

Back to top