Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

1) 02.11.2023 r. (czwartek);

2) 03.11.2023 r. (piątek);

3) 02.05.2024 r. (czwartek);

4) 14.05.2024 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego;

5) 15.05.2024 r. (środa) - egzamin ósmoklasisty z matematyki;

6) 16.05.2024 r.(czwartek) egzamin ósmoklasisty z języków obcych;

7) 17.05.2024 r. (piątek);

8) 31.05.2024 r. (piątek).

Ferie zimowe: 15-28 stycznia 2024r.

Back to top