Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

14.10.2022 r. (piątek)

31.10.2022 r. (poniedziałek)

22.12.2022 r. (czwartek)

02.05.2023 r. (wtorek)

23.05.2023 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

24.05.2023 r. (środa)- egzamin ósmoklasisty z matematyki

25.05.2023 r.(czwartek) egzamin ósmoklasisty z języków obcych

09.06.2023 r. (piątek)

Ferie zimowe: 13-26 lutego 2023r.

Back to top