Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach na rok szkolny 2024/2025

Zasady rekrutacji, wnioski, zgłoszenia i wzory dokumentów dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły www.spproboszczewice.pl

Karty zgłoszenia i wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej należy składać w sekretariacie szkoły od 1 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r. w godzinach 8.00 – 15.30

Prosimy również o  zapisywanie dzieci, które od września będą chciały pobierać naukę w szkole podstawowej z powodu zmiany miejsca zamieszkania, przeniesienia z innej szkoły.

Jednocześnie przypominamy o

Zarządzenie nr 13.2024 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2024/2025.

Zarządzenie nr 14.2024 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2024/2025.

Back to top