WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA 2020/2021
SZKOŁA PODSTAWOWA I-VIII
język polski
klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII
klasa VIII
j. angielski 
klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII
klasa VIII
j. niemiecki
klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VIIpp, klasa VIIpz
klasa VIIIpp, klasa VIIIpz
historia
klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII
klasa VIII
przyroda
biologia
klasa V
klasa VI
klasa VII
klasa VIII
matematyka
klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII
klasa VIII
geografia
klasa V
klasa VI
klasa VII
klasa VIII
muzyka
klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII
plastyka        
fizyka
klasa VII
klasa VIII
chemia 
klasa VII
klasa VIII
religia
klasa I
klasa II
klasa III
klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII, VIII
edukacja dla bezpieczeństwa
wiedza o społeczeństwie
informatyka kasy IV-VIII
technika
wychowanie fizyczne

Back to top