Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

W ramach realizacji założeń Projektu „Brak sieci - piąty jeździec Apokalipsy?” w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach zostały podjęte różnorodne działania. Pierwszym z nich były zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w sieci poprowadzone w poszczególnych klasach przez wychowawców. Zajęcia przebiegały wg scenariusza zajęć opracowanego przez koordynatorki projektu. Podczas realizacji

wykorzystany został film powstały w ramach Projektu „Bezpieczna Szkoła w Strefie Schengen” (odcinek „Cyberprzemoc”) oraz animacja autorstwa Steve’a Cutts’a „Uzależnienie od smartfonu-wizualizacja”.

Na szkolnym korytarzu pojawiła się gazetka tematyczna, której celem było przybliżenie użytkownikom Internetu potencjalnych zagrożeń czyhających w sieci oraz przypomnienie zasad Netykiety. Do najmłodszych uczniów w sposób szczególny przemawiały postacie złowrogich Sieciuchów spoglądające z poszczególnych części tablicy.

Na korytarzu szkolnym zostały wyeksponowane także plakaty wykonane przez uczniów klas IV-VIII w ramach lekcji informatyki/zajęć komputerowych. Tematyczne prace w rozmiarze XXL cieszyły się zainteresowaniem nie tylko uczniów, ale całej społeczności szkolnej.

Dla uczniów klas I-III został zorganizowany konkurs plastyczny, który miał na celu propagowanie w Internecie bezpiecznych zachowań. Podobne zadanie czekało na uczniów klas IV-VIII i III gimnazjum, którzy mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie poetyckim „Dzieci w sieci”. Zarówno prace plastyczne jak i twórczość poetycka zaprezentowana została na specjalnej gazetce.

Do uczniów klas VI-VIII skierowany był konkurs wiedzy. Młodzież miała za zadanie zmierzyć się z testem, który obejmował 30 pytań. Trzy spośród nich stanowiły pytania otwarte, które sprawdzały umiejętność radzenia sobie w konkretnych sytuacjach.

Uczniowie klas IV byli odbiorcami gry edukacyjnej na temat bezpieczeństwa w Internecie poprowadzonej w konwencji Escape room-u. Uczniowie podzieleni na sześcioosobowe drużyny musieli pokonać przygotowaną dla nich trasę, której kierunek wyznaczały specjalne mapki. Na czwartoklasistów czekało 6 punktów z zadaniami dotyczącymi zasad bezpiecznego poruszania się w sieci. Uczniowie musieli się zmierzyć m.in. z odkodowaniem wiadomości zaszyfrowanej za pomocą Alfabetu Morse’a, z zaprogramowaniem bezpiecznej drogi dla robotów – biedronek, czy wyborem najlepszej trasy małych robotów – Ozobotów. Dodatkowym utrudnieniem, ale też ciekawostką dla dzieci był fakt, że wszystkie polecenia zakodowane zostały za pomocą kodów QR. Aby odczytać polecenie – uczniowie musieli zeskanować kod wykorzystując telefony komórkowe z odpowiednim oprogramowaniem. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie uczestnicy otrzymywali kopertę z literkami, z których na koniec ułożyli hasło związane z bezpieczeństwem w sieci.

Dzieci z klas III SP wzięły udział w zajęciach poprowadzonych przez pedagoga szkolnego. Nadrzędnym celem spotkania było uświadomienie trzecioklasistom zagrożeń, jakie mogą ich spotkać w Internecie oraz budowanie przekonania, że o wszystkich niepokojących sytuacjach powinny niezwłocznie poinformować rodziców bądź pedagogów.

W propagowaniu zasad bezpiecznego korzystania z Internetu została wykorzystana także edukacja rówieśnicza (włączanie odpowiednio przygotowanych liderów rówieśniczych w realizację określonych zadań w ramach działań profilaktycznych podejmowanych w szkole). Uczennice klasy VII oraz III gimnazjum pod pieką pedagoga szkolnego przygotowały i poprowadziły zajęcia dla młodszych kolegów. Uczniowie klas VI dowiedzieli się między innymi o tym, jakie są sygnały uzależnienia od Internetu, jakie zagrożenia mogą ich spotkać w sieci oraz w jaki sposób mogą im zapobiegać. Refleksje uczniów wzbudziło ćwiczenie polegające na wypełnieniu diagramu obrazującego ilość czasu spędzanego przez nich w Internecie. Podczas zajęć wykorzystano elementy scenariuszy opracowanych przez Sieciaki.pl oraz Fundację „Dajemy Dzieciom Siłę”.

Mając na uwadze rolę rodziców w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w sieci – przygotowano spotkanie tematyczne dla rodziców uczniów klas V-VII. O zagrożeniach oraz możliwych rozwiązaniach trudnych sytuacji związanych z aktywnością młodych osób w sieci, mówiły nauczycielki informatyki oraz pedagog szkolny. Dla potrzeb spotkania opracowana została także ulotka dla rodziców, która była wręczana dorosłym po zakończeniu spotkania.

Zwieńczeniem działań realizowanych w ramach projektu „Brak sieci-piąty jeździec Apokalipsy?” był happening przygotowany przez uczniów klas VII. Młodzież w niezwykle obrazowy sposób przeciwstawiła sobie dwa sposoby korzystania z sieci. Pierwszy- lekkomyślny i bezrefleksyjny, często tragiczny w skutkach; drugi- świadomy i odpowiedzialny. Podczas happeningu wśród uczniów zostały rozprowadzone ulotki tematyczne.

Mamy nadzieję, że ilość oraz różnorodność działań podjętych w naszej szkole, przyczyni się do zwiększenia świadomości dzieci i młodzieży oraz ich rodziców na temat bezpieczeństwa w Internecie, a doświadczenia zdobyte podczas ich realizacji- wzbogacą bazę dobrych doświadczeń realizatorów (koordynatorek projektu, nauczycieli i specjalistów zaangażowanych w poszczególne przedsięwzięcia).

Koordynatorki projektu:

Anna Jarzębowska-Krześniak

Anna Kołodziejska

Justyna Portalska

Back to top