Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • 006.jpg
    006.jpg

2 września 2019 r. o godz. 9.00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

  • godz. 8.30 – msza św.
  • godz. 9.00 – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego.
  • spotkanie uczniów z wychowawcami w salach.

Dobiegł do końca rok szkolny 2018/2019. Miniony rok to drugi rok reformy oświaty i wprowadzania zmian w szkole. Był to rok trudny. A dzisiejszy dzień zostanie w szczególny sposób zapisany w historii szkolnictwa polskiego ponieważ szkolne mury opuszczą ostatni absolwenci gimnazjum (które funkcjonowało od 1.09.1999 roku) i pierwsi absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej (która funkcjonuje od 1.09.2017r.).

Dyrektor szkoły gorąco i serdecznie podziękowała

13 czerwca 2019r. dzieci z klasy 4a i 4b wystąpiły na scenie w przedstawieniu pt. ”Room on the broom” w języku angielskim. Teatrzyk obejrzeli uczniowie z klas I-IV. Wystąpili:

11 czerwca 2019r. w ramach wizytacji kanonicznej Parafii św. Floriana w Proboszczewicach Ksiądz Biskup Mirosław Milewski odwiedził Szkołę Podstawową w Starych Proboszczewicach.

Powitanie Księdza Biskupa przez panią Dyrektor Jolantę Trojanowską:

„Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie! W imieniu społeczności szkolnej, witam Cię jako dobrego i życzliwego pasterza. Cieszymy się niezmiernie, że Ksiądz Biskup jest w naszej szkole. Obecność tak ważnej osoby jest wielkim zaszczytem dla całej społeczności nauczycielskiej i uczniowskiej, która bardzo sobie ceni współpracę z Kościołem na polu edukacyjno-wychowawczym.

3 czerwca 2019r. odbyło się uroczyste losowanie nagród SKO. Zostało wylosowanych ośmiu uczniów, którym Pan Marcin Łukasik – prezes Banku Spółdzielczego w Starej Białej, wręczył nagrody w wysokości 50zł. Nagrodzeni uczniowie to:

Back to top