Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Zachęcamy do korzystania z publikowanej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie prezentacji. Wierzymy, że Przewodnik będzie pomocnym narzędziem przy podejmowaniu wspólnie z dzieckiem właściwej decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły i profilu kształcenia.

INFORMACJE I LOGOWANIE DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
 
INFORMACJE O REKRUTACJI - KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

Zaproszenie na Drzwi Otwarte w Jagiellonce online, w dniu 4 czerwca 2020 w godzinach 17.00 – 18.30.

Plakat Jagiellonka >>>

Oferta kształcenia na rok szkolny 2020/2021 w Technikum nr 4 i Branżowej Szkole I stopnia nr 4 ZSUiP w Płocku

Prezentacja >>>

Plakat >>>

Na podstawie § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737 ze zm.) przekazuję w załączeniu informację o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa mazowieckiego.

Wykaz szkół ponadpodstawowych w województwie mazowieckim

Z wyrazami szacunku

MAZOWIECKI WICEKURATOR OŚWIATY

/-/ Krzysztof Wiśniewski

Back to top