Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Przewodnicząca - Natalia Przybysz

Zastępca - Kacper Chyżyński

Skarbnik - Zuzanna Brzózka

Sekretarz - Malwina Bukowska

Sekcja dekoracyjna - Oliwia Gorsiak

Sekcja organizacyjno - porządkowa - Natalia Remplewicz

Opieka - p. Izabella Kozińska - Wójcik

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/ 2020 obejmuje:

  • przeprowadzenie wyborów do SU,
  • przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych wynikających z planu pracy szkoły,
  • prowadzenie akcji Szczęśliwy numerek,
  • przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Najsympatyczniejszego Nauczyciela i Najsympatyczniejszej Pani Woźnej,
  • dbałość o estetykę sal lekcyjnych,
  • tworzenie gazetki szkolnej,
  • współpracę z Dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną,
  • współpracę z nauczycielami nauczania zintegrowanego w zakresie przygotowywania imprez i uroczystości dla dzieci.

Back to top