Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Przewodniczący - Klaudia Bańka

Zastępca - Jakub Wójcik

Skarbnik - Katarzyna Kamińska

Sekretarz - Wiktor Klonowski

Sekcja dekoracyjna -Zuzanna Ners, Aleksandra Tarka, Natalia Przybysz, Oliwia Budnicka

Sekcja organizacyjna - Natalia Remplewicz, Dominik Portalski, Miłosz Szmytkowski

Opieka - p. Izabella Kozińska - Wójcik

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/ 2019 obejmuje:

  • przeprowadzenie wyborów do SU,
  • przygotowanie imprez i uroczystościszkolnych wynikających z planu pracy szkoły,
  • prowadzenie akcji Szczęśliwy numerek,
  • przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Najsympatyczniejszego Nauczyciela i Najsympatyczniejszej Pani Woźnej,
  • dbałość o estetykę sal lekcyjnych,
  • tworzenie gazetki szkolnej,
  • współpracę z Dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną,
  • współpracę z nauczycielami nauczania zintegrowanego w zakresie przygotowywania imprez i uroczystości dla dzieci.

Back to top