Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 • 006.jpg
  006.jpg

Przewodniczący - Klaudia Bańka

Zastępca - Jakub Wójcik

Skarbnik - Katarzyna Kamińska

Sekretarz - Wiktor Klonowski

Sekcja dekoracyjna -Zuzanna Ners, Aleksandra Tarka, Natalia Przybysz, Oliwia Budnicka

Sekcja organizacyjna - Natalia Remplewicz, Dominik Portalski, Miłosz Szmytkowski

Opieka - p. Izabella Kozińska - Wójcik

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/ 2019 obejmuje:

 • przeprowadzenie wyborów do SU,
 • przygotowanie imprez i uroczystościszkolnych wynikających z planu pracy szkoły,
 • prowadzenie akcji Szczęśliwy numerek,
 • przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Najsympatyczniejszego Nauczyciela i Najsympatyczniejszej Pani Woźnej,
 • dbałość o estetykę sal lekcyjnych,
 • tworzenie gazetki szkolnej,
 • współpracę z Dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną,
 • współpracę z nauczycielami nauczania zintegrowanego w zakresie przygotowywania imprez i uroczystości dla dzieci.

Back to top