Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursach „Pingwin” z języka polskiego i matematyki, które były przygotowane przez Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI.

Celem tych konkursów jest m.in. zachęcanie uczniów do rozwijania swoich umiejętności z różnych dziedzin nauki. Zadaniem uczestnika w tej sesji było rozwiązanie testu, składającego się z 30 pytań. Do każdego zagadnienia podano cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden był prawidłowy.

Konkurs z języka polskiego odbył się 21.11.2022 r. Przystąpiło do niego 8 uczniów z klas VI–VIII. Najwyższe wyniki w szkole uzyskali:

13 stycznia 2023r. ogłoszone zostały wyniki międzynarodowego konkursu informatycznego Bóbr. W tym roku szkolnym ośmiu uczniów klasy szóstej i jeden uczeń klasy ósmej po raz pierwszy przystąpiło do tego konkursu.

Konkurs Bóbr to polska edycja międzynarodowego konkursu, który każdego roku odbywa się dokładnie w tym samym czasie w ponad pięćdziesięciu krajach na całym świecie. Zadania konkursowe tworzone i wybierane są podczas zjazdów, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich krajów biorących udział w konkursie.

11 stycznia 2023 r. został rozstrzygnięty konkurs logopedycznego pod hasłem „Tworzymy gry i zabawy logopedyczne”. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III.

Zadaniem uczestników było stworzenie gry lub zabawy logopedycznej, zawierającej dowolne głoski [sz, ż, cz, dż], [ s, z, c, dz], [ ś, ź, ć, dź] i [r].

Dzieci wykazały się ogromną kreatywnością i stworzyły niemalże profesjonalne gry, które z pewnością będą wykorzystywane podczas zajęć logopedycznych.

Laureaci konkursu:

20 grudnia 2022 roku uczniowie klasy siódmej i ósmych Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach brali udział w Szkolnym Konkursie Wiedzy o AIDS. Materiały do konkursu zostały udostępnione uczniom na Microsoft Teams i dzienniku elektronicznym. Uczestnicy odpowiadali na pytania jednokrotnego wyboru. Należało wykazać się wiedzą o wirusie HIV i chorobie AIDS, o sposobach zarażenia się i jego skutkach dla organizmu ludzkiego.

Laureatami konkursu zostali:

Już po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach odbył się szkolny konkurs informatyczny na najpiękniejszą kartkę świąteczną. Zmagania zostały rozstrzygnięte w dwóch kategoriach wiekowych, w których każda z grup miała do zaprezentowania inny temat. Klasy II-III wykonywały prace pod tytułem „Pani choinka”, zaś klasy IV-VI

Back to top