Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • 006.jpg
    006.jpg

Uczniowie klas czwartych w roku szkolnym 2018/2019 wzięli udział w  diecezjalnym konkursie plastycznym „Ewangelia  św. Łukasza widziana oczami dziecka" zorganizowanym przez Wydział Katechetyczny Diecezji Płockiej. 13 czerwca 2019 roku dwie uczennice

7 czerwca 2019 r. odbył się I Powiatowy Festiwal Piosenki Polskiej w Wyszynie.  Motywem przewodnim festiwalu był repertuar muzyki polskiej lat 70-tych, 80-tych i 90-tych XX wieku. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie. Patronat nad festiwalem  objął Wójt Gminy Stara Biała, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Celem imprezy było promowanie Gminy Stara Biała w powiecie płockim, popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja kultury polskiej, kultywowanie polskiej muzyki rozrywkowej, wspieranie i promowanie młodych talentów. III miejsce

4 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach odbył się szkolny konkurs "Znam mapę świata". Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej i trzecich gimnazjum. Wzięło w nim udział 19 uczniów. Zadaniem uczestników konkursu było zaznaczenie na mapie świata 30 obiektów geograficznych.

Zwycięzcami zostali:

3 czerwca 2019r. rozstrzygnięto Gminny Konkurs Plastyczno - Informatyczny pt. „MATEMATYKA INACZEJ” organizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Starej Białej. Prace uczniów Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach oceniono bardzo wysoko. Oto nazwiska laureatów konkursu:

W ramach projektu „Ekonomia na co dzień” realizowanego w naszej szkole (pod patronatem Narodowego Banku Polskiego i Fundacji Warszawskiego Instytutu Bankowości) w dniach 23-29 maja organizowany był  Konkurs „Racjonalne wydatki” dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Organizatorem Konkursu była Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie. W Konkursie mogli

Back to top