Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w Płocku przekazuję pismo Głównego Inspektora Sanitarnego wraz z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. (druga aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej(Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z zm.)do wykorzystania w podległych placówkach.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Płocku zachęca do udziału w kursie e-learningowym dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy”. Szkolenie zawiera szereg zagadek i quizów, dzięki którym łatwiej jest przyswoić wiedzę na temat bezpieczeństwa dzieci w środowisku wiejskim. Spośród dzieci, które ukończą kurs i prześlą do 30 września

Przesyłamy Wam muzyczne, wakacyjne życzenia. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze, leniuchując w przydomowych ogródkach, na złocistych plażach, w górach i nad jeziorami. Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, opaleni i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym. Niech rozpoczynające się wakacje będą dla wszystkich dobrą okazją do rodzinnego odpoczynku oraz wspierania pasji i zainteresowań. Życzymy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, by nadchodzące wakacje były spokojne i pełne niezapomnianych wrażeń.

Chór szkolny

HARMONOGRAM I ZASADY ODBIORU ŚWIADECTW za rok szkolny 2019/2020

PIĄTEK – 26 czerwca 2020r.

8.00 – 8.30

Wejście segment A (od ulicy Floriańskiej)

1a

Wejście główne segment C (tak jak do szatni)

1b

9.00 – 9.30

Wejście segment A (od ulicy Floriańskiej)

2a

Wejście główne segment C (tak jak do szatni)

2b

8.30

Duża sala gimnastyczna (wejście od ulicy Floriańskiej przy figurce)

3a

9.30

Duża sala gimnastyczna (wejście od ulicy Floriańskiej przy figurce)

3b

10.00 – 10.30

Wejście segment A (od ulicy Floriańskiej)

4a

Wejście główne segment C (tak jak do szatni)

6c

10.30

Duża sala gimnastyczna (wejście od ulicy Floriańskiej przy figurce)

8a

11.30

Duża sala gimnastyczna (wejście od ulicy Floriańskiej przy figurce)

8b

11.00 – 11.30

Wejście segment A (od ulicy Floriańskiej)

5a

Wejście główne segment C (tak jak do szatni)

5b

12.00 – 12.30

Wejście segment A (od ulicy Floriańskiej)

6a

Wejście główne segment C (tak jak do szatni)

6b

13.00 – 13.30

Wejście segment A (od ulicy Floriańskiej)

7a

Wejście główne segment C (tak jak do szatni)

7b

Zgodnie z regulaminem wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach

1. Uczniowie są zobowiązani do zwrotu podręczników najpóźniej w ostatnim tygodniu nauki przed zakończeniem roku szkolnego, w wyznaczonym terminie.

2. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku.

3. Nadzór nad terminowym zwrotem podręczników sprawuje wychowawca klasy i nauczyciel bibliotekarz.

4. Podczas zwrotu podręczników nauczyciele, o których mowa w ust. 3, dokonują oględzin podręczników, określając stopień ich zużycia.

5. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź zagubienia podręcznika rodzice ucznia zobowiązani są do poinformowania nauczyciela wychowawcy i zwrotu kosztów zakupu.

Zwrot podręczników, z zachowaniem obowiązujących w szkole rygorów sanitarnych, będzie miał miejsce w sali 26.

Wejście do szkoły wejściem głównym w segmencie C (tak jak do szatni).

Komplety książek mogą zwracać, uczniowie, rodzice/opiekunowie lub inne osoby przez nich upoważnione.

Prosimy o dostosowanie się do wyznaczonych terminów:

Back to top