Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Wkrótce w szkole będą robione zdjęcia.

25 listopada 2019r. (poniedziałek) godz. 8.15 - klasy 2-7 SP

Do klas ósmych fotograf przyjedzie 27 kwietnia 2020r.

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące zasad opracowania programu wychowawczo - profilaktycznego (czytaj pdf)

Ubezpieczenia dziecka na rok szkolny 2019/2020 można dokonać wypełniając "Deklarację przystąpienia do zbiorowego ubezpieczenia NNW PZU Edukacja" i dokonując wpłaty 42,00 zł do wychowawcy klasy w terminie do 30.09.2019 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia >>>

Zapisu dziecka do świetlicy szkolnej można dokonać u p. Marii Ryfy składając wypełnioną "Deklarację zapisu dziecka do świetlicy szkolnej".

Obowiązek informacyjny dla osoby upoważnionej przez rodzica / prawnego opiekuna >>>

Zapisy na obiady w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane w sekretariacie szkoły. 
Zapisu dokonuje się poprzez wypełnienie Deklaracji korzystania z obiadów w szkole i złożenie jej w sekretariacie. Żywienie rozpocznie się 9.09.2019 r. Opłata za obiad wynosi 5,50 zł . 
"Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej” dostępna  na stronie internetowej szkoły (pobierz) lub w sekretariacie szkoły.

Back to top