Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • 006.jpg
    006.jpg

Ubezpieczenia dziecka na rok szkolny 2019/2020 można dokonać wypełniając "Deklarację przystąpienia do zbiorowego ubezpieczenia NNW PZU Edukacja" i dokonując wpłaty 42,00 zł do wychowawcy klasy w terminie do 30.09.2019 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia >>>

Zapisu dziecka do świetlicy szkolnej można dokonać u p. Marii Ryfy składając wypełnioną "Deklarację zapisu dziecka do świetlicy szkolnej".

Obowiązek informacyjny dla osoby upoważnionej przez rodzica / prawnego opiekuna >>>

Zapisy na obiady w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane w sekretariacie szkoły. 
Zapisu dokonuje się poprzez wypełnienie Deklaracji korzystania z obiadów w szkole i złożenie jej w sekretariacie. Żywienie rozpocznie się 9.09.2019 r. Opłata za obiad wynosi 5,50 zł . 
"Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej” dostępna  na stronie internetowej szkoły (pobierz) lub w sekretariacie szkoły.

Mirosław Krusiewicz, Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie planuje nabór wniosków do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2019/2020.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów

W sekretariacie Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach odbywają się zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.
Zasady rekrutacji, wnioski, zgłoszenia i wzory dokumentów dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja
Zapisy odbywają się od 4 marca 2019r. do 29 marca 2019r.
Prosimy również o  zapisywanie dzieci, które od września będą chciały pobierać naukę w szkole podstawowej z powodu zmiany miejsca zamieszkania, przeniesienia z innej szkoły.
Jednocześnie przypominamy o obowiązku rodziców informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o miejscu realizacji obowiązku szkolnego.

Dyrektor Jolanta Trojanowska

Back to top