Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 - AKTUALIZACJA - 29-12-2020 

Wytyczne CKE dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego

Treść dokumentu (PDF)

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 lutego 2021 r. dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty (tzw. próbnego egzaminu ósmoklasisty).

Na stronie OKE zostały zamieszczone pokazowe arkusze na egzamin ósmoklasisty z przedmiotów dodatkowych.
Poniżej link do strony:

https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3511

Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nt. egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku >>>>>>>>

Back to top