Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach 2020/2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach.

Zgodnie z Zasadami rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach, rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia.

Oświadczenie woli uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach (wzór znajduje się na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja/szkoła podstawowa) proszę wysyłać drogą elektroniczną w dniach 17.04.2020r. -  06.05.2020r., w jeden z poniższych sposobów:

  • ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH PROBOSZCZEWICACH
  • Zgłoszenie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach na rok szkolny 2020/2021 kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły (pdf) (doc)
  • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach na rok szkolny 2020/2021 kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły (pdf) (doc)
  • Oświadczenie woli uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach (pdf) (doc)
  • Uchwała nr 259/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia  sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, a także liczby punktów za poszczególne kryteria, przy rekrutacji do klas I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Stara Biała

Zarządzenie nr 5.2020 wydane przez Wójta Gminy Stara Biała z dnia 

W sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie nr 6.2020 Wydane przez Wójta Gminy Stara Biała z dnia 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2020/2021

Back to top