Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

W sekretariacie Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach odbywają się zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020. 
Zasady rekrutacji, wnioski, zgłoszenia i wzory dokumentów dostępne są w sekretariacie szkoły i poniżej (do pobrania).
Zapisy odbywają się od 4 marca 2019r. do 29 marca 2019r.
Prosimy również o  zapisywanie dzieci, które od września będą chciały pobierać naukę w szkole podstawowej z powodu zmiany miejsca zamieszkania, przeniesienia z innej szkoły.
Jednocześnie przypominamy o obowiązku rodziców informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o miejscu realizacji obowiązku szkolnego.

Dyrektor Jolanta Trojanowska

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

Zgłoszenie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach na rok szkolny 2019/2020 kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach na rok szkolny 2019/2020 kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły

Oświadczenie woli uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach

Back to top