Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM

02.11.2018r. (piątek)
10.04.2019r. (środa) – egzamin gimnazjalny część humanistyczna
11.04.2019r. (czwartek) – egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza
12.04.2019r. (piątek) - egzamin gimnazjalny z języków obcych
15.04.2019r. (poniedziałek) – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
16.04.2019r. (wtorek) - egzamin ósmoklasisty z matematyki
17.04.2019r.(środa) egzamin ósmoklasisty z języków obcych
02.05.2019r. (czwartek)

Back to top