Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

14.10.2019r. (poniedziałek)

02.01.2020r. (czwartek)

03.01.2020r. (piątek)

21.04.2020r. (wtorek) - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

22.04.2020r. (środa) - egzamin ósmoklasisty z matematyki

23.04.2020r. (czwartek) - egzamin ósmoklasisty z języków obcych

30.04.2020r. (czwartek)

12.06.2020r. (piątek)

Ferie zimowe: 10 - 23 lutego 2020r.

Back to top