Terminy zebrań i spotkań indywidualnych z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

17.09.2019r. (wtorek) – zebrania z rodzicami uczniów szkoły podstawowej (dla klas VIII informacje o egzaminie, dla klas I-III program profilaktyczny)

30.10.2019r. (środa) – godz. 15.00-16.30) – spotkania indywidualne dla rodziców uczniów  szkoły podstawowej

12.12.2019 (czwartek) - zebrania z rodzicami uczniów szkoły podstawowej (informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, dla klas IV-VI i VII-VIII program profilaktyczny)

4.02.2020r. (wtorek) – zebrania z rodzicami uczniów szkoły podstawowej (podsumowanie I semestru, klasy VIII - informacje o egzaminie)

18.03.2020r. (środa) – godz. 15.00-16.30) – spotkania indywidualne dla rodziców uczniów  szkoły podstawowej

21.05.2020r. (czwartek) – zebrania z rodzicami uczniów szkoły podstawowej (informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

14.10.2019r. (poniedziałek)

02.01.2020r. (czwartek)

03.01.2020r. (piątek)

21.04.2020r. (wtorek) - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

22.04.2020r. (środa) - egzamin ósmoklasisty z matematyki

23.04.2020r. (czwartek) - egzamin ósmoklasisty z języków obcych

30.04.2020r. (czwartek)

12.06.2020r. (piątek)

Ferie zimowe: 10 - 23 lutego 2020r.

Back to top