Terminy zebrań i spotkań indywidualnych z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

19.09.2018r. (środa) – zebrania z rodzicami uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (dla klas VIII i klas III gimnazjum informacje o egzaminie)

30.10.2018r. (wtorek) – godz. 15.00-16.30) – spotkania indywidualne dla rodziców uczniów  szkoły podstawowej i gimnazjum)

18.12.2018 (wtorek) - zebrania z rodzicami uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)

24.01.2019r. (czwartek) – zebrania z rodzicami uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (podsumowanie I semestru)

27.02.2019r. (środa) - zebrania z rodzicami uczniów  klas VIII SP i III gimnazjum - informacje o egzaminie

13.03.2019r. (środa) – zebrania z rodzicami uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

09.04.2019r. (wtorek, godz.15.00-16.30) – spotkania indywidualne dla rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

14.05.2019r. (wtorek) – zebrania z rodzicami uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM

02.11.2018r. (piątek)
10.04.2019r. (środa) – egzamin gimnazjalny część humanistyczna
11.04.2019r. (czwartek) – egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza
12.04.2019r. (piątek) - egzamin gimnazjalny z języków obcych
15.04.2019r. (poniedziałek) – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
16.04.2019r. (wtorek) - egzamin ósmoklasisty z matematyki
17.04.2019r.(środa) egzamin ósmoklasisty z języków obcych
02.05.2019r. (czwartek)

Ferie zimowe

28 stycznia - 10 lutego 2019r.

Back to top