17.09.2019r. (wtorek) – zebrania z rodzicami uczniów szkoły podstawowej (dla klas VIII informacje o egzaminie, dla klas I-III program profilaktyczny)

30.10.2019r. (środa) – godz. 15.00-16.30) – spotkania indywidualne dla rodziców uczniów  szkoły podstawowej

12.12.2019 (czwartek) - zebrania z rodzicami uczniów szkoły podstawowej (informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, dla klas IV-VI i VII-VIII program profilaktyczny)

4.02.2020r. (wtorek) – zebrania z rodzicami uczniów szkoły podstawowej (podsumowanie I semestru, klasy VIII - informacje o egzaminie)

18.03.2020r. (środa) – godz. 15.00-16.30) – spotkania indywidualne dla rodziców uczniów  szkoły podstawowej

21.05.2020r. (czwartek) – zebrania z rodzicami uczniów szkoły podstawowej (informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)

Back to top