Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dobiegł do końca rok szkolny 2018/2019. Miniony rok to drugi rok reformy oświaty i wprowadzania zmian w szkole. Był to rok trudny. A dzisiejszy dzień zostanie w szczególny sposób zapisany w historii szkolnictwa polskiego ponieważ szkolne mury opuszczą ostatni absolwenci gimnazjum (które funkcjonowało od 1.09.1999 roku) i pierwsi absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej (która funkcjonuje od 1.09.2017r.).

Dyrektor szkoły gorąco i serdecznie podziękowała

-          Radzie Pedagogicznej za całoroczną pracę, trud i zaangażowanie, nierzadko determinację, zrozumienie, otwartość, cierpliwość i poświęcenie;

-          Uczniom za pracę na miarę swoich możliwości, za liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, za godne reprezentowanie szkoły;

-          Rodzicom za zrozumienie, zaufanie i okazywaną pomoc i życzliwość;

-          Pracownikom obsługi i administracji za codzienny trud i wysiłek;

-          Przyjaciołom szkoły za wszelkie przejawy ludzkiej życzliwości.

Do absolwentów skierowała słowa:

W życiu jest wiele rzeczy, które przemijają. Jednak każda z nich pozostawia po sobie jakiś ślad. Dzisiejszy dzień to zapewne dla Was chwila radosna, ale i pełna zadumy, to poczucie częściowego spełnienia, ale i rodzące się pytania o przyszłość.

Wchodzicie w kolejny, nowy, zakryty jeszcze dla Was, etap edukacji... Przed Wami droga ku dalszemu rozwojowi, ku odkrywaniu nowych możliwości, ku dorosłości...

Każdy etap naszego życia ma swoje prawa i priorytety. Wy otrzymaliście teraz przywilej budowania Waszego systemu wartości. Poprzez bunt, niezgodę na to, co zastane tworzycie coś nowego. Życzę Wam, byście jak najlepiej wykorzystali ten czas. Opuszczacie mury szkoły. Część z Was pragnie uczyć się dalej, inni zamierzają zdobyć konkretny zawód, by jak najszybciej się usamodzielnić. Każda z tych dróg jest dobra, jeśli zostanie wybrana w zgodzie z własnymi potrzebami i z szacunkiem dla drugiego człowieka.

Wiara, nadzieja, miłość… Oklepane słowa, powiecie. Może macie rację. Czy jednak wyobrażacie sobie życie bez tych wartości? Czy bunt miałby jakikolwiek sens, jeśli nie wierzylibyście w to, co dla ludzi jest ważne? Czy czulibyście radość z tego, że kończy się właśnie pewien etap Waszego życia, jeśli nie mielibyście nadziei, że czeka Was dobra przyszłość? I wreszcie, czy za wieloma Waszymi wyborami i postawami nie stoi potrzeba akceptacji, bliskości? Nie wstydźcie się tego – miłość nieraz jeszcze doda sił i nada sens Waszym codziennym wysiłkom. Życzę Wam tego z całego serca!

Zakończenie roku szkolnego to zawsze czas na podsumowania i pożegnania.

 „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Słowa Jana Pawła II zostały skierowane do Pań, które rozstają się ze szkołą z powodu przejścia na emeryturę. Są to Pani Krystyna Wiśniewska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i Pani Krystyna Miaciakiewicz – pracownik obsługi.

Pani Krystyna Wiśniewska od 1.09.1981 roku pracuje w Szkole Podstawowej w Proboszczewicach; przez dwa lata pracowała w punkcie filialnym we Włoczewie. 38 lat pracowała z najmłodszymi uczniami, z dziećmi w oddziale przedszkolnym i z klas I -III. Przez wiele, wiele lat pokazywała z jaką odpowiedzialnością i zaangażowaniem należy wykonywać tę pracę mając na względzie przede wszystkim dobro uczniów.

Pani Krystyna Maciakiewicz rozpoczęła pracę w naszej szkole w 1991 roku, którą po krótkiej przerwie kontynuowała od 1993 roku.  Przez 26 lat, codziennie dbała o to by nasza szkoła była czysta, zadbana i ładna. Za całą ciężką pracę, za piękne kwiaty na szkolnych parapetach, za zamiatanie kilogramów piachu z korytarzy – bardzo dziękujemy.

W imieniu obecnych i byłych pracowników, rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach dyrektor szkoły wyraziła ogromną wdzięczność za to, że dane nam było razem pracować, pokonywać trudności, rozwiązywać problemy, za pracę z dziećmi i młodzieżą.

Życząc Paniom spełnienia marzeń, zdrowia na długie lata, radości, uśmiechu i dni wolnych od trosk i kłopotów pozostajemy z nadzieją na częste odwiedziny i zawsze potrzebne wsparcie.

W dalszej części uroczystości dyrektor szkoły podziękowała, w imieniu całej społeczności szkolnej, Panu Jarosławowi Przybylińskiemu, który od 2004 roku pełnił funkcję przewodniczącego Rady Rodziców.

Zbliżające się wakacje niech będą dla nas wszystkich zasłużonym odpoczynkiem.

Najlepsi uczniowie z klasy trzeciej otrzymali nagrody książkowe. Należą do nich:

·        Kacper Gorsiak

·        Miłosz Jarzyński

·        Dominika Kajkowska

·        Kornelia Kamińska

Najlepsi uczniowie ze szkoły podstawowej, którzy otrzymali stypendium za wyniki w nauce:

Klasa 4a

·        Szymon Sobala

·        Zuzanna Baranowska

·        Natalia Gorsiak

·        Anna Maruszewska

Klasa 4b

·        Nikola Kajkowska

·        Maciej Sobolewski

·        Maja Zajączkowska

·        Dominika Sobolewska

·        Zuzanna Rosińska

·        Anna Kokosza

·        Szymon Nowakowski

Klasa 5a

·        Izabela Kudła

·        Wiktoria Wąsowska

·        Nikola Lisowska

·        Kornelia Klonowska

Klasa 5b

·        Jakub Kosiba

·        Julia Jędrzejczyk

·        Justyna Jędrzejczyk

·        Jakub Markowski

Klasa 5c

·        Natalia Bartnicka

·        Malwina Jabłońska

Klasa 6a

·        Wiktoria Strześniewska

·        Natalia Dybaś

Klasa 6b

·        Malwina Bukowska

·        Zuzanna Strześniewska

·        Miłosz Szmytkowski

·        Julia Grabska

·        Maja Kikolska

·        Oliwia Wysocka

Klasa 7b

·        Wiktoria Paczkowska

·        Emilia Pudlarz

·        Klaudia Lewandowska

·        Wiktor Ners

Klasa 8 a

·        Wiktor Klonowski

·        Oliwia Żółtowska

·        Aleksandra Białaszewska

·        Magdalena Burczyńska

·        Mateusz Burczyński

Klasa 8 b

·        Maria Świetlik

·        Aleksandra Jędrzejczyk

Najlepsze wyniki w nauce w klasach III gimnazjum, którzy otrzymali stypendium za wyniki w nauce:

Klasa IIIa

·        Piotr Jaworski

·        Julia Cendlewska

·        Nina Jeziórska

Klasa IIIc

·        Adam Przybyliński

·        Jakub Wójcik

Uczniowie ze szkoły podstawowej, którzy odnieśli sukcesy  sportowe. i zostali uhonorowani stypendium:

Klasa Va

·        Oliwia  Gorsiak

·        Izabela Kudła

Klasa Vb

·        Justyna  Jędrzejczyk

Klasa VIb

·        Malwina Bukowska

·         Julia Grabska

·        Zuzanna Strześniewska

·         Julia Pawłowska

·         Klaudia Strześniewska

·         Oliwia Wysocka

·         Jakub Kacperski

·         Justyna Kalinowska

·         Maja Kikolska

Klasa VIIIa

·        Aleksandra Białaszewska

Klasa VIIIb

·        Maciej Kikolski

·        Rozalia Linowska

·        Magdalena Cichecka

·        Jakub Gostomski

Uczniowie gimnazjum, którzy odnieśli sukcesy w sporcie i otrzymali stypendium:

Klasa IIIb

·        Oliwia Tokarska

Klasa IIIc

·        Natalia Laskowska

·        Jakub Wójcik

W tym roku szkolnym uczniowie klas ósmych po raz pierwszy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Oto ci, którzy najlepiej go napisali i zostali nagrodzeni statuetkami:

·        Oliwia Żółtowska za uzyskanie najwyższego wyniku na egzaminie ósmoklasisty- 129 pkt.

·        Wiktor Klonowski  za uzyskanie stu procentowego  wyniku na egzaminie ósmoklasisty z matematyki.

·         Maja Piotrowska i Sebastian Miszczak za uzyskanie najwyższego wyniku na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego.

·        Maria Świetlik za uzyskanie najwyższego wyniku na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego

Na wyróżnienie za bardzo wynik egzaminu zasłużyli: Mateusz Burczyński, Magdalena Burczyńska i Maciej Kikolski.

W roku szkolnym 2018/2019 nasi uczniowie po raz ostatni napisali egzamin gimnazjalny.  Oto ci, którzy najlepiej go napisali i zostali nagrodzeni statuetkami:

·     Adam Przybyliński za uzyskanie najwyższego wyniku na egzaminie gimnazjalnym – 175 pkt (za najwyższy wynik z historii i wos-u, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym).

·     Patryk Chyżyński za stu procentowy wynik z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

·     Piotr Jaworski , Nina Jeziórska i Małgorzata Kalbarczyk za najwyższy wynik z egzaminu z języka polskiego.

Na wyróżnienie zasługuje również Dominik Kordyzon.

·     Statuetki za osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie  szkoły na zawodach otrzymują:

·        Rozalia Linowska

·        Szymon Budnicki

·        Natalia Laskowska

·        Jakub Portalski.

Statuetki za sukcesy wokalne i godne reprezentowanie szkoły  otrzymują:

·        Małgorzata  Kalbarczyk

·        Julia Skolimowska

Klaudii Bańka otrzymała statuetkę za zaangażowanie w życie szkoły oraz postawę  będącą wzorem do naśladowania.

Nagrody książkowe za zaangażowanie w życie szkoły oraz postawę będącą wzorem do naśladowania otrzymują  Maria Świetlik i Wiktor Klonowski.

Nagrody za działalność artystyczną w szkolnym kole teatralnym otrzymują:

·        Klaudia Bańka

·        Paweł Buraczyński

·        Piotr Jaworski

·        Dominik Książkowski

·        Przemysław Wujcik

·        Tomasz Mioduszewski

·        Sebastian Miszczak

Serdeczne podziękowania należą się również Klaudii Bańce i Patrykowi Chyżyńskiemu za prace w szkolnym klubie wolontariusza.

Dyrektor szkoły wręczyła listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Należą do nich:

rodzice Marii Świetlik, Wiktora Klonowskiego, Piotra Jaworskiego, Adama Przybylińskiego i Jakuba Wójcika.

Back to top