Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

23 stycznia uczniowie klas VI-VIII wzięli udział w Społecznym Programie Profilaktyki Uzależnień „Wspierajmy się”. Spotkanie poprowadził pan Sławek Pyrko – terapeuta uzależnień, muzyk współpracujący ze znanymi wykonawcami. Celem Programu było przede wszystkim uświadomienie młodzieży konsekwencji zażywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Prowadzący poruszył również tematykę

uzależnień behawioralnych związanych z funkcjonowaniem młodzieży w coraz bardziej wirtualnym świecie (np. uzależnienia od komputera, telefonu komórkowego czy nieograniczonego dostępu do Internetu). Uczniowie skłonieni zostali do refleksji nad związkiem pomiędzy uzależnieniami a kontrolowaniem swojego zachowania. Działania prowadzącego zmierzały przede wszystkim do uświadomienia młodym ludziom, że każdy ma jedno życie i aby je dobrze przeżyć – KAŻDEGO DNIA powinien podejmować odpowiedzialne decyzje.

Anna Jarzębowska-Krześniak

Back to top