Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

19 grudnia 2023r. odbyły się warsztaty dla rodziców z zakresu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej - "Cyberprzemoc - treści szkodliwe w Internecie", które poprowadziła specjalistka z Fundacji Na Temat  Pracowni Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku. Warsztaty poprzedziły planowe zebrania klasowe z rodzicami uczniów klas 1-8. Odbyły się w dwóch grupach.

Celem zorganizowania warsztatów było

 podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej znaczenia przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania ze współczesnych mediów oraz wyznaczania i konsekwentnego przestrzegania granic w rodzinie i ich wpływu na możliwość podejmowania przez dzieci zachowań ryzykownych, podniesienie poziomu wiedzy z zakresu uzależnienia od alkoholu, narkotyków i mediów społecznościowych.

W czasie zajęć uczestnicy mieli możliwość poznać symptomy, na podstawie których można wnioskować o nadmiernym, nałogowym korzystaniu z Internetu oraz gier komputerowych w korelacji z używaniem alkoholu i narkotyków przez młodzież oraz mogli nauczyć się zasad jakimi powinni kierować się w życiu w celu uchronienia swoich dzieci przed uzależnieniem. W ramach szkolenia uczestnicy poznali sposoby rozpoznawania stanów i zachowań wskazujących na nadmierne korzystanie z mediów. 

Zajęcia prowadzone były w formie mini wykładu, prezentacji multimedialnej i elementów warsztatu z udziałem uczestników.

Lidia Chęcińska

Back to top